Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
daňový úrad Trnava
účtovníctvo, daňový úrad, finančná správa

Ako správne uhradiť daň IV.

Ako správne uhradiť daň IV.

Nižšie uvádzame zoznam variabilných symbolov na úhradu daní a preddavkov v IV. Q 2014

P. č.Typ platbyVariabilný symbol
Mesiac október 2014
 1DPH za september 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 27. 10. 20141100092014
 2DPH za III. Q 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 27. 10. 20141100432014
 3Preddavok na daň z príjmov za október 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 31. 10. 20141100102014
4Preddavok na daň z motorových vozidiel za október 2014 – splatnosť do 31. 10. 20141100102014
 5Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2014 – splatnosť v októbri 20141100092014
 6Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za september 2014 – splatnosť v októbri 20141700092014
 7Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prímov hradená v októbri 2014 za príjmy vyplatených v septembri 20148100092014
 8Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedených v mesiaci október 2014 z príjmov vyplatených v septembri 20141100092014
 9Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií za IV. Q 2014 – splatnosť do 27. 10. 20141100442014
 10Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za október 2014 – splatný do 31. 10. 20141100102014
Mesiac november 2014
 1DPH za október 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 25. 11. 20141100102014
 2Preddavok na daň z príjmov za november 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 01. 12. 20141100112014
 3Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 01. 12. 20141100112014
4Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2014 – splatnosť v november 20141100102014
 5Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za október 2014 – splatnosť v novembri 20141700102014
 6Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v novembri 2014 za príjmy vyplatené v októbri 20148100102014
 7Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci november 2014 z príjmov vyplatených v októbri 20141100102014
 8Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za november 2014 – splatnosť do  01. 12. 20141100112014
Mesiac december 2014
 1.DPH za november 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 29. 12. 20141100112014
 2.Preddavok na daň z príjmov za december 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 31. 12. 20141100122014
 3.Preddavok na daň z príjmov za IV. Q 2014 (štvrťroční platitelia) – splatnosť do 31. 12. 20141100442014
 4.Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2014 (mesační platitelia) – splatnosť do 31. 12. 20141100122014
5.Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. Q 2014 (štvrťroční platitelia) – splatnosť do 31. 12. 20141100442014
6.Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2014 – splatnosť v decembri 20141100112014
7.Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2014 – splatnosť v decembri 20141700112014
 8.Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v decembri 2014 za príjmy vyplatené v novembri 20148100112014
9.Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci december 2014 z príjmov vyplatených v novembri 20141100112014
 10.Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2014 – splatnosť do 31. 12. 20141100122014

 

Pozn.: Pri úhrade dane na základe dodatočného daňového priznania sa použije rovnaký variabilný symbol ako pri platbe dane na základe „riadneho“ daňového priznania. Pri úhrade dane z príjmov PO na základe podaného daňového priznania za hospodársky rok, ktorý končí v roku 2014 sa použije variabilný symbol – 1700992014.