Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
úrad Trnava
daňový úrad

 Obchodovanie medzi živnosťou a vlastnou spoločnosťou s ručením obmedzeným

Existuje mnoho ľudí, ktorí sú často nerozhodní v otázke, či si majú otvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), alebo či si otvoria živnosť. Obe alternatívy majú pre a proti a je preto nutné zvážiť, čo sa komu oplatí. Mnohokrát nastane situácia, že osoba zistí, že je pre ňu výhodné, ak si otvorí súčasne obe alternatívy podnikania a snaží sa vytvoriť si optimalizáciu cez oba podnikateľské „subjekty“. Daňová legislatíva, ktorá je platná na Slovensku sa však bráni tejto forme optimalizácie, preto nie je jednoduché, ak si osoba chce rozdeľovať zisky medzi živnosťou a vlastnou spoločnosťou.

 

Podnikateľský subjekt sa často musí zamyslieť nad tým, či hospodársky výsledok, ktorý dosiahol podlieha zdaneniu v rámci živnosti, alebo v rámci pravidiel, ktoré sú uzákonené pre právnické osoby – firmy. Ak sa na situáciu pozrieme z  pohľadu zdaňovania, tie sú zásadne odlišné (pri živnosti a s.r.o.) a preto každý podnikateľ musí dôkladne zvážiť všetky plusy i mínusy. Nakoľko sa však každoročne na Slovensku zásadne menia daňové pravidlá, je nutné, aby si podnikateľ všetky výhody a nevýhody vypočítal vždy na konci/začiatku roka a rozhodol sa, či bude svoj status meniť alebo nie.

 

V prípade živnostníkov je to o niečo jednoduchšie. Tí majú dokonca možnosť voľby toho, ako budú pristupovať k svojím výdavkom. Ak neevidujú pohyby reálnych výdavkov, môžu sa rozhodnúť pre tzv. paušál. Ten je podľa súčasnej platnej legislatívy vo výške 40 % z príjmov, ale nesmie prekročiť 5 040 EUR ročne. Netreba zabudnúť, že od 2017 nastávajú zmeny, ktoré budú znamenať, že paušálne výdavky sa vyšplhajú na hodnotu 60 % ročných príjmov, a výška ich stropu sa zvýši na 20 tisíc EUR. Tí, živnostníci, ktorí narábajú s dvoma sadzbami dane z príjmov, a to z 19 % do výšky základu dane 35 022,31 EUR a s 25 % pre vyššiu sumu. Živnostníci majú možnosť si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a tiež majú  nárok na daňový bonus.

 

Čo sa týka postupu zdaňovania firiem, ten je výrazne odlišný od zdaňovania živnostníkov a tiež funguje na inom princípe. Navyše od roku 2017 nastanú pre spoločnosti výrazné zmeny v podmienkach zdaňovania. Pokles budeme evidovať pre sadzbu dane z príjmov –  z doterajších 22 % na 21 %. Od 2018 bude platné zdaňovanie dividend vo výške 7 %, ale budú zrušené zdravotné odvody z dividend 14 %, zároveň nebude platiť maximálna výška, ktorá je s nimi spojená. Taktiež sa dlhodobo konzultuje ohľadne zrušenia daňovej licencie, ktorá bola likvidačnou pre istý segment firiem (napr. spiace firmy). Pre spoločnosti však nie je možné uplatniť si paušálne výdavky (ako to je u živnostníkov). Potrebné je však ustriehnuť si odpočítateľné a pripočítateľné položky.

 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní však má za cieľ vytýčiť možnosti, ktoré podnikateľ môže vo svoj prospech využiť, ale nie zneužiť. Ide o to, že podnikateľ, ak disponuje aj živnosťou aj spoločnosťou, môže používať praktiky, aby odviedol štátu čo najmenšie dane.  Samotný zákon 563/2009 Z. z. cituje: „na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.“ Riešením nie je ani fakturácia služieb medzi vlastnou spoločnosťou a otvorenou živnosťou. Takisto ako aj zahraničné tak aj tuzemské prepojené podnikateľské subjekty musia dodržiavať podmienky transferového oceňovania.

 

V praxi to bude znamenať, že ak si medzi sebou závislé (alebo prepojené)  subjekty vyfakturovali službu alebo tovar, je nutné, aby si vyhotovili transferovú dokumentáciu. Táto dokumentácia sa teda vypracuje z toho dôvodu, aby sa zabránilo účelovému obchádzaniu legislatívy – napríklad jeden subjekt vystaví faktúru za služby alebo tovar v  nereálnych cenách. Ceny musia byť stanovené trhovo na základe podložených